هیچ امتیاز پاداش برای این کتاب , جزوه , مجله وجود ندارد.

جزوه مقاومت مصالح (1)

( )

جزوه حاضر که فرا روی شما خواننده گرامی قرار دارد.مشتمل بر مباحث و سرفصل های مربوط به درس دانشگاهی مقاومت مصالح (1) در رشته مهندسی مکانیک با گرایش حرارت و سیالات می باشد.

مطالب مندرج در این جزوه آموزشی به تبیین اصول طراحی سازه های صلب و بررسی تغییر شکل اجزاء این سازه ها تحت تاثیر نیروها و گشتاورهای وارده می پردازد.

کتاب مرجع دانشگاهی که میبایست به عنوان مکمل در کنار این جزوه مطالعه شده و مورد استناد و ارجاع قرار گیرد عبارت است از :

مقاومت مصالح (جلد اول و دوم) نوشته بیر و جانسون

مهندسی مکانیک

87صفحه

افزودن به لیست دلخواه

PDF
فرشاد سرایی
شاهین میرزایی
۱۳۹۶/۰۹/۲۴
بدون گرایش
مهندسی مکانیک
87
6.7 مگابایت
جزوه
کارشناسی
فارسی
اصلی
تهران
آزاد
مهندس همایونفر
مقاومت مصالح