هیچ امتیاز پاداش برای این کتاب , جزوه , مجله وجود ندارد.

جزوه مقاومت مصالح مهندس مطلبی

( )

تنش و کرنش : بارگذاری محوری

کرنش عمودی تحت بارگذاری محوری

آزمایش تنش - کرنش

نمودار تنش - کرنش : مواد نرم

نمودار تنش - کرنش : مواد شکننده

قانون هوک : ضریب کشسانی یا مدول الاستیسیته

رفتار الاستیک و پلاستیک مواد

مهندسی مکانیک

54صفحه

افزودن به لیست دلخواه

PDF
سید رضا مطلبی
سامان محمدی
۱۳۹۶/۰۹/۲۴
بدون گرایش
مهندسی مکانیک
54
4.7 مگابایت
جزوه
کارشناسی
فارسی
اصلی
گیلان
پیام نور
مقاومت مصالح