هیچ امتیاز پاداش برای این کتاب , جزوه , مجله وجود ندارد.

جزوه مقاومت مصالح دکتر عرفانی

( )

سرفصل مطالب جزوه :

فصل اول : تنش

فصل دوم : کرنش

فصل سوم : روابط تنش و کرنش

فصل چهارم : نیروی محوری و روابط میله ها

فصل پنجم : لنگر خمشی

فصل ششم : نیروی برشی

فصل هفتم : لنگر پیچشی

فصل هشتم : کمانش

مهندسی مکانیک

111صفحه

افزودن به لیست دلخواه

PDF
محمد حاجی صادقی
شاهین میرزایی
۱۳۹۶/۰۹/۲۴
بدون گرایش
مهندسی مکانیک
111
20.5 مگابایت
جزوه
کارشناسی
فارسی
اصلی
مقاومت مصالح