هیچ امتیاز پاداش برای این کتاب , جزوه , مجله وجود ندارد.

جزوه مقاومت مصالح 1

( )

سرفصلهای مقاومت مصالح 1:

تنش و بارهای محوری

پیچش

تنش برشی در تبرها

کرنش و قانون هوک

خمش خالص تیرها

مهندسی مکانیک

48صفحه

افزودن به لیست دلخواه

PDF
فرشته سلطانی
۱۳۹۶/۰۹/۲۴
بدون گرایش
مهندسی مکانیک
48
3.9 مگابایت
جزوه
کارشناسی
فارسی
اصلی
تهران
سراسری
مقاومت مصالح