هیچ امتیاز پاداش برای این کتاب , جزوه , مجله وجود ندارد.

جدید مدار منطقی پارسه

مدار های منطقی پارسه

( )

فصل اول: جبر بول و ساده سازی توابع بولی

فصل دوم: طراحی مدارهای ترکیبی MSI و کاربرد آن ها

فصل سوم: معرفی مولفه های مدارهای ترتیبی

فصل چهارم: طراحی مدارهای ترتیبی

فصل پنجم: شیوه نمایش اطلاعات

فصل ششم: چند تابع ترکیبی

فصل هفتم: حافظه ها

مهندسی برق

96صفحه

افزودن به لیست دلخواه

PDF
نامشخص
سامان محمدی
۱۳۹۶/۰۹/۱۵
بدون گرایش
96
65.2 مگابایت
جزوه, کتاب
کارشناسی
فارسی
اصلی
مدارهاي منطقي
پارسه