هیچ امتیاز پاداش برای این کتاب , جزوه , مجله وجود ندارد.

جدید جزوه مدار منطقی

جزوه مدار منطقی

( )

فصل اول : سیستم دودویی و کدگذاری

فصل دوم : جبر بول و گیت های منطقی

فصل سوم : ساده سازی و پیاده سازی توابع منطقی

فصل چهارم : مدارهای ترکیبی و طراحی مدارهای ترکیبی

مهندسی برق

149صفحه

افزودن به لیست دلخواه

PDF
نامشخص
سامان محمدی
۱۳۹۶/۰۹/۰۷
بدون گرایش
مهندسی برق
149
2.2 مگابایت
جزوه
کارشناسی
فارسی
اصلی
تهران
سراسری
مدارهاي منطقي