هیچ امتیاز پاداش برای این کتاب , جزوه , مجله وجود ندارد.

کتاب طراحی دیجیتال (مدار منطقی)

( )

این کتاب گفتاری جدید درباره طراحی دیجیتال است و روشهای مناسبی برای طراحی مدارهای دیجیتال را به گونه ای روان، ساده و دقیق به خواننده می آموزد.

فصل اول : سیستم های دودویی

فصل دوم : جبر بول و گیت های منطقی

فصل سوم : حداقل سازی در سطح گیت

فصل چهارم : منطق ترکیبی

فصل پنجم : مدارهای منطقی ترتیبی همزمان

فصل ششم : ثبات و شمارنده ها

فصل هفتم : حافظه و منطق برنامه پذیر

فصل هشتم : سطح انتقال ثباتی

فصل نهم : مدارهای ترتیبی غیرهمزمان

فصل دهم : مدارهای مجتمع دیجیتال

فصل یازدهم : تمرینات آزمایشگاهی

فصل دوازدهم : سمبل های گرافیکی استاندارد

پاسخ به مسائل انتخابی

مهندسی برق

538صفحه

افزودن به لیست دلخواه

PDF
پروفسور موریس مانو
حامد علیزاده
۱۳۹۶/۰۸/۲۷
مهندسی برق
538
16.1 مگابایت
کتاب
کارشناسی
فارسی
اصلی
دکتر قدرت سپیدنام
مدارهاي منطقي
چاپ سوم 1382