هیچ امتیاز پاداش برای این کتاب , جزوه , مجله وجود ندارد.

زنبیل

( )

فتحعلیشاه قاجار 260 تن پسر و دختر داشت که 159 تن از آنان در زمان حیات پدر مردند و 101 تن 57 پسر و 44 دختر باقی ماندند از پسر زادگان 588 تن فرزند ماند 296 پسر و 292 دختر و از دختر زادگان 97 تن بجای بود 47 پسر و 50 دختر در وقت مرگ فتحعلیشاه 786 تن فرزند و فرزندزاده از او در قید حیات بود.

عباس میرزا قاجار در 1203 هجری به دنیا آمد و او پسر ارشد و نایب السلطنه و ولیعهد فتحعلیشاه  بود و 48 فرزند داشت 22 دختر و 26 پسر نخستین ایشان محمد شاه بود که در ششم ذیقعده 1222 هجری قمری بدنیا آمد و پانزدهمین پسر شاهزاده فرهاد میرزا بود که در جمادی الاولی سال 1233 متولد گردیده.

تاریخ وسیاست

470صفحه

افزودن به لیست دلخواه

PDF
حامد علیزاده
۱۳۹۶/۰۸/۲۰
470
10.9 مگابایت
کتاب
فارسی
چاپ دوم 1367
چاپ پیک ایران
تاریخی ایران بعد از اسلام
قاجاریان