هیچ امتیاز پاداش برای این کتاب , جزوه , مجله وجود ندارد.

سیاستگران دوره ی قاجار

( )

سلسله هایی که در زمان خلفای عباسی بصورت ملوک الطوایفی در گوشه و کنار فرمانروایی میکردند مجوز بقای آنها در مقامات خود دستگاه خلافت بغداد بود این سلسله ها با پشتیبانی وضعیت ضعیف و روحانی بغداد چندی سلطنت های محلی میکردند.

در اصل و نسب عباسیان و استحقاق آنها برای خلافت همیشه حرفهایی در میان بوده و باین سبب در سراسر ممالک اسلامی سال و ماهی نمیگذشت که آشوبی بر پا نشود عاقبت دستگاه خلافت عباسی پس از پنج سال با جبن و افتضاح بی سابقه در تاریخ بدست مغولان ریشه کن شد و غلامان ترکی که حافظ مسند خلافت شناخته میشدند زودتر از دیگران میدان را برای دشمن خالی کردند.

تاریخ وسیاست

627صفحه

افزودن به لیست دلخواه

PDF
حامد علیزاده
۱۳۹۶/۰۸/۲۰
627
22.0 مگابایت
کتاب
انتشارات بابک
تاریخی ایران بعد از اسلام
قاجاریان