هیچ امتیاز پاداش برای این کتاب , جزوه , مجله وجود ندارد.

ماشین های الکتریکی 3

( )

فهرست مطالب :

1. مقدمه

2. اصول کار ژنراتور سنکرون

3. مدار معادل ماشین سنکرون

4. انواع سیستمهای تحریک

5. بررسی عکس العمل آرمیچر

6. رگولاسیون ولتاژ

7. پخش توان در ژنراتور سنکرون

8. موازی کردن ژنراتورهای سنکرون

9. برخی مشخصه های ژنراتور سنکرون

10. موتور سنکرون

11. نحوه کارکرد موتور سنکرون

12. مدل موتور سنکرون

13. پخش توان در یک موتور سنکرون

14. کندانسور سنکرون

15. ماشینهای قطب برجسته

16. مدار معادل ماشینهای قطب برجسته

17. توان انتقالی در ماشین قطب برجسته

18. تحلیل شرایط کاری ماشین قطب برجسته

19. نیروی محرکه و شار ناشی از عکس العمل آرمیچر در ماشینهای قطب برجسته

مهندسی برق

198صفحه

افزودن به لیست دلخواه

PDF
دکتر واحدی
بابک تواهندنیان
۱۳۹۶/۰۸/۱۹
قدرت
198
14.8 مگابایت
جزوه
کارشناسی ارشد
فارسی
اصلی
تهران
سراسری
ماشین های الکتریکی