هیچ امتیاز پاداش برای این کتاب , جزوه , مجله وجود ندارد.

روزنامه سفر گیلان ناصرالدین شاه قاجار

( )

در روزهای تابستان سال 1355 شمسی به اتفاق آقایان ایرج افشار و احمد اقتداری ، از تهران به قصد یافتن «ریاط عشق» حرکت کردیم. برای رسیدن به حومه بجنورد ، راه گرگان به مشهد را برگزیدیم. همان روز در علی آباد کتول به منزل آقای علی اصغر معززی وارد شدیم و شب را در آنجا ماندیم.

در بازدید کتابخانه ایشان ، آقای افشار به کتاب قطوری به قطع رحلی بزرگ برخوردند که از تورق معلوم شد شماره های مرتب روزنامه ایران دوران ناصری است که در یک مجلد جای داده شده است.

تاریخ وسیاست

90صفحه

افزودن به لیست دلخواه

PDF
۱۳۹۶/۰۸/۰۸
90
14.8 مگابایت
کتاب
فارسی
چاپ اول
موسسه فرهنگی جهانگیری
تاریخی ایران بعد از اسلام
قاجاریان