هیچ امتیاز پاداش برای این کتاب , جزوه , مجله وجود ندارد.

مدارس جدید در دوره قاجاریه بانیان و پیشروان

( )

پایه های نخستین نظام آموزشی امروز ما بیش از یک صد سال پیش و در دوره ی حکومت قاجار گذاشته شد. در این دوره بود که بنیاد های نظام های آموزشی کهن اندک اندک و در رویارویی با روشنگران و طرفداران نظام نوین آموزشی در هم ریخت و سرانجام جای خود را به نظام جدید آموزشی داد؛ نظامی که از آن زمان تاکنون  با تغییراتی چند نظام آموزش رسمی ما را تشکیل می دهد.

تاریخ وسیاست

688صفحه

افزودن به لیست دلخواه

PDF
اقبال قاسمی پویا
حامد علیزاده
۱۳۹۶/۰۸/۰۸
688
15.7 مگابایت
کتاب
فارسی
چاپ اول 1377
مرکز نشر دانشگاهی
تاریخی ایران بعد از اسلام
قاجاریان