هیچ امتیاز پاداش برای این کتاب , جزوه , مجله وجود ندارد.

نظم و نظمیه در دوره قاجاریه

( )

سده بیستم را در واقع می توان عصر تقابل ساخت های مادی و معنوی در زندگی اجتماعی انسان دانست. باید توجه داشت که تکامل مدنی امری است که البته بکندی صورت گرفته ، لکن مدنیت و مظاهر حیات اجتماعی چیزی که برای انسان فوق العاده گرانبها و با ارزش میباشد. ارسطو ، دانای بزرگ یونان ، در کتاب نفیس خود به نام «سیاست» که آینده اندیشه ها و باورهای اجتماعی او است میگوید :«انسان یک حیوان اجتماعی است.» یعنی از زندگی گروهی تفکیک ناپذیر میباشد و یا به بیان دیگر طبیعت انسان مدنی است و از اینرو پیوسته باید بصورت گروهی زیست کند.

تاریخ وسیاست

373صفحه

افزودن به لیست دلخواه

PDF
مرتضی سیفی فمی تفرشی
حامد علیزاده
۱۳۹۶/۰۸/۰۷
373
13.8 مگابایت
کتاب
فارسی
چاپ اول 1362
انتشارات یساولی
تاریخی ایران بعد از اسلام
قاجاریان