هیچ امتیاز پاداش برای این کتاب , جزوه , مجله وجود ندارد.

نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی

( )

فهرست مطالب:

فصل اول : نظام قضایی ایران

فصل دوم : تغییر و تحول در نظام قضایی ایران در عصر قاجار

فصل سوم : ضمایم

فصل چهارم : نظام قضایی جدید در دوره پهلوی

تاریخ وسیاست

147صفحه

افزودن به لیست دلخواه

PDF
دکتر ویلم فلور _ دکتر امین بنانی
حامد علیزاده
۱۳۹۶/۰۸/۰۷
147
15.3 مگابایت
کتاب
فارسی
دکتر حسین زندیه
چاپ دوم 1390
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تاریخی ایران بعد از اسلام
قاجاریان, پهلوی