هیچ امتیاز پاداش برای این کتاب , جزوه , مجله وجود ندارد.

خاطرات و اسناد ظهیرالدوله

( )

فهرست مطالب:

1) تاریخ صحیح بی دروغ

2) سفرنامه و یادداشت های حکومت همدان

3) نامه ها و تلگراف های رسمی و خصوصی

تاریخ وسیاست

740صفحه

افزودن به لیست دلخواه

PDF
ایرج افشار
حامد علیزاده
۱۳۹۶/۰۸/۰۷
740
18.0مگابایت
کتاب
فارسی
چاپ دوم
انتشارات زرین
اول
تاریخی ایران بعد از اسلام
قاجاریان