هیچ امتیاز پاداش برای این کتاب , جزوه , مجله وجود ندارد.

جدید جزوه آناتومی اندام تحتانی دکتر حمادی

جزوه آناتومی اندام تحتانی دکتر حمادی

( )

آناتومی علمی است که موضوع آن بررسی ساختمان بدن انسان است . اگر این بررسی مربوط به ساختمان یک قسمت از بدن باشد به آن آناتومی موضعی است.

این جزوه شامل آناتومی اندام تحتانی دکتر حمادی می باشد که به همت خانم مریم مهران پور و زهرا سعیدی تهیه شده است

Give a Name

22صفحه

PDF
مریم مهران پور
شاهین میرزایی
۱۳۹۶/۰۷/۲۱
22
1.8 مگابایت
جزوه
فارسی
اصلی, پایه
سراسری
دکتر حمادی
آناتومی