هیچ امتیاز پاداش برای این کتاب , جزوه , مجله وجود ندارد.

جدید جزوه آناتومی

جزوه آناتومی دکتر دانشور

( )

مناسب برای دانشجویان مهندسی پزشکی / پزشکی

سرفصل های جزوه شامل :

مقدماتی راجع به آناتومی

استخوان شناسی

عضلات بدن (Muscle of Body)

دستگاه گردش خون (Cardiovascular system)

دستگاه تنفس (Respiratory system)

دستگاه گوارش

Give a Name

52صفحه

PDF
نامشخص
سامان محمدی
۱۳۹۶/۰۷/۱۵
52
438
جزوه
فارسی
اصلی, پایه
نامشخص
سراسری
آناتومی