هیچ امتیاز پاداش برای این کتاب , جزوه , مجله وجود ندارد.

جزوه بیوشیمی2 دکتر سوختانلو

( )

فهرست مطالب جزوه بیوشیمی 2 دکتر سوختانلو:

ساختمان نوکلئوتیدها: RNA و DNA

چرخه سلولی

آنزیم های لازم جهت همانندسازی

آنزیم تلومراز

نسخه برداری و پردازش (Transcription & Splicing)

ساختار ریبوزوم

نحوه تولید انرژی در داخل سلول (بیوانرژتیک)

متابولیسم لیپیدها (سنتز لسیدهای چرب،لیپو پروتئین ها،...)

متابولیسم چربی ها

پزشکی

101صفحه

افزودن به لیست دلخواه

PDF
فرشته سلطانی
۱۳۹۶/۰۷/۱۴
101
8.3 مگابایت
جزوه
فارسی
اصلی, پایه
خراسان رضوی
سراسری
دکتر سوختانلو
بیوشیمی