هیچ امتیاز پاداش برای این کتاب , جزوه , مجله وجود ندارد.

افروز بیگ قهرمان

( )

عمر سیف الدین دوازده سال از زندگی کوتاه خود را با فعالیتهای ادبی گذراند و در این مدت بیش از یکصد و ده داستان، یک نمایشنامه و دو رمان ناتمام نوشت. ضمن داستانها یا مقالات انتقادی سیاسی و فکاهی خود، عمر سیف الدین تابلوهائی گویا از زندگی عادات و رسوم طبقات مختلف اجتماعی ملت ترکیه را ترسیم کرده است.

عمر سیف الدین خودش معاصر و ناظر روزهای مهم و تاریخی ترکیه در سالهای 1918-1920 بود، و در زندگی سیاسی و اجتماعی مملکت فعالیت موثری داشته است.

اغلب داستهای او با وقایعی نظیر انقلاب ترکهای جوان در سال 1908 جنگ بالکان و جنگ جهانی اول و سقوط امپراطوری عثمانی در سال 1919 مربوط است.

در آثار او داستانهای ضد خرافی مانند. مرتد،رنگین کمان،ناجی،اتفاق ناگهانی،معجزه و دنیای مقدس و غیره که در آنها جهل و دوروئی و تظاهر به تقدس خادمین دین با نیشخند تمسخر آمیزی ترسیم شده جای ارزنده ای گرفته است.

در میان نوشته های او ماجرای یک قهرمان به نام افروز بیگ که با لحن انتقادی تندی به رشته تحریر در آمده بیش از همه معروف است. در این اثر فکاهی روشنفکران دوران انقلاب ترکهای جوان سال 1908 را هدف حملات خود قرار داده و سیاستمداران نادان و دانشمندان قلابی را که مانند افروز بیگ در مقابل تمدن غرب کرنش می کنند به باد انتقاد گرفت

رمان تاریخی

302صفحه

افزودن به لیست دلخواه

PDF
عمر سیف الدین
شاهین میرزایی, سامان محمدی
۱۳۹۶/۰۶/۳۰
302
3.8 مگابایت
کتاب
فارسی
رشید ریاحی
تاریخی
خارجی