هیچ امتیاز پاداش برای این کتاب , جزوه , مجله وجود ندارد.

فاتح

( )

فاتح رمانی تاریخی نوشته شاپور آرین نژاد پیرامون جنگهای سلطان محمود غزنوی با هند و فتح سومنات، ملاقات فردوسی و سلطان محمود و تقدیم شاهنامه و … می باشد.

رمان تاریخی

601صفحه

افزودن به لیست دلخواه

PDF
شاپور آرین نژاد
حامد علیزاده
۱۳۹۶/۰۶/۳۰
601
کتاب
فارسی
1370
دنیای کتاب
تاریخی
ایرانی