هیچ امتیاز پاداش برای این کتاب , جزوه , مجله وجود ندارد.

جدید نکات مهم برای تهیه یک ویدیوی بازاریابی تاثیرگذار

نکات مهم برای تهیه یک ویدیوی بازاریابی تاثیرگذار

( )

در این مقاله به 5 نکته بسیار مهم و تاثیرگذار در تولید یک ویدیوی بازاریابی جذاب پرداخته میشود.

1. شخصیت خود را به نمایش بگذارید

2. کار خود را توضیح دهید

3. ارزش ارائه کنید

4. یک داستان هدفمند روایت کنید

5. ویدیو را در معرض نمایش بگذارید

Give a Name

10صفحه

PDF
مهران منصوری فر
سامان محمدی
۱۳۹۶/۰۶/۲۰
10
2.1 مگابایت
مقاله
فارسی