تاریخ ایران

تاریخ ایران

تاریخ از لحاظ لغوی به واژه‌ای اطلاق می‌شود که شامل اطلاعاتی راجع به گذشته است. مانند تاریخ زمین‌شناسی کره زمین. زمانیکه تاریخ به عنوان یک زمینه و رشته مطالعه و تحصیل مطرح می‌شود به معنای تاریخ بشری است که گذشته ثبت شده جوامع بشری می‌باشد.
واژه تاریخ از کلمه یونانی historia؛ شرحی از پرسشها و جستارهای شخصی گرفته شده و از لحاظ ریشه شناسی با کلمه انگلیسی story مرتبط است.
مورخان از منابع مختلفی همچون سوابق نوشته یا چاپ شده؛ مصاحبه (تاریخ شفاهی) و باستان شناسی استفاده می‌نمایند. اشتراک در گوناگونی روشها ممکن است در برخی دوره‌ها بیش از سایر دوره‌ها باشد و مطالعه تاریخ رسم و رسوم و شیوه خاص خودش را دارد. (تاریخ شناسی؛ تاریخ تاریخ؛ را مشاهده کنید). به حوادث و اتفاقاتی که قبل از نگارشهای انسانها اتفاق افتاده اند؛ ما قبل تاریخ یا پیش تاریخ گفته می‌شود.

تاریخ ایران قبل از اسلام: این دوره از تاریخ ایران شامل دوره های مادها - هخامنشيان - سلوکيان - اشکانيان - ساسانیان  می شود.

تاریخ ایران بعد از اسلام: این دوره از تاریخ ایران شامل دوره های طاهریان - صفاریان - سامانیان - زیاریان - حکام آل بویه - غزنویان - سلجوقیان - خوارزمشاهیان - ایلخانیان مغول‌ها - صفوی - افشاریان - زندیان - قاجاریان - پهلوی می شود.

تاریخ ایران 103 کتاب وجود دارد

در صفحه
 • ( 0 نظر )
  432صفحه
  تاریخ ارسال : 1396-05-10

  کتاب دستور شهریاران که به اهتمام آقای محمدنادر نصیری مقدم محقق جوان به زیور طبع آراسته گردیده، یکی از مآخذ نادری است که درباره شاه سلطان حسین صفوی نوشته شده است. مولف این کتاب محمدابراهیم بن زین العابدین نصیری، سمت مجلس نویسی درباره شاه سلطان حسین را داشته و به اعتبار شغل خود که مسئول نوشتن صورت جلسات مجلس مشورت سلطنتی و ثبت و ضبط وقایع جاری مملکتی...

  432صفحه
 • ( 0 نظر )
  188صفحه
  تاریخ ارسال : 1396-05-09

  تاریخ مجموعه ای است از حرکتها و تجربیات متراکم بشری،و حرکتها و تجربیات بشری چیزی نیست بجز سرگذشت روزمره انسانها،انسانهایی که با رفتار،افکار،آرزوها،و تخیلات خود به دنیایی که زیستگاه ماست شکل بخشیده اند و می بخشند. آنچه در مجموعه «گردونه تاریخ» می آید گوشه هایی است از همین واقعیتها و افکار و تخیلات انسانها که خوب یا بد،خوشایند یا نا خوشایند،و اسرار آمیز یا...

  188صفحه
 • ( 0 نظر )
  269صفحه
  تاریخ ارسال : 1396-05-09

  مقدمه ای از نویسنده : کتاب حاضر که نمایانگر بررسی اجمالی هنر و معماری مساجد ستوندار چوی (ستاوندهای) آذربایجان در دوره صفویه است، به بنیان گذاران اولین خانه و به همه معماران و هنرمندان گمنام، بانیان مساجد ستوندار و دیگر ستاوندهای چوبی آذربایجان کی طی قرون متمادی در دوام و اعتلای هنر معماری ایران به ویژه خطه آذربایجان تلاش مستمر داشته اند تقدیم میگردد.

  269صفحه
 • ( 0 نظر )
  284صفحه
  تاریخ ارسال : 1396-05-09

  فهرست مطالب کتاب : مقدمه،سرآغاز اوضاع سیاسی و مذهبی ایران در آستانه تشکیل شاهنشاهی صفویه تأسیس شاهنشاهی صفویه شاه اسمعیل بنیان گذار شاهنشاهی صفویه فعالیت های سیاسی شاه اسمعیل احیاء وحدت سیاسی ایران سیاست داخلی شاه اسمعیل سیاست خارجی شاه اسمعیل روابط سیاسی شاه اسمعیل با کشور های اروپائی زندگی شاه اسمعیل پس از نبرد چالدران نتیجه

  284صفحه
 • ( 0 نظر )
  381صفحه
  تاریخ ارسال : 1396-05-09

  دکتر آلگود، با توجه به سابقه طولانی حضور در ایران و نیز مطالعات گسترده او در تاریخ طب - خصوصا طب در سرزمین ایران- توانسته بسیاری از مباحث تاریخ پزشکی ایران در یک دوره مهم از تاریخ آن (دوران صفویه) را تحریر کند.این اثر، در سه بخش به رشته تحریر درآمده است. بخش اول، دارای ۷ فصل، بخش دوم، مشتمل بر ۵ فصل و بخش سوم، حاوی ۷ فصل است. فهرست مطالب کتاب : دیباچه بخش...

  381صفحه
 • ( 0 نظر )
  335صفحه
  تاریخ ارسال : 1396-05-09

  فهرست مطالب : بخش اول : دوران شاه اسماعیل بخش دوم : دوران شاه طهماسب بخش سوم : دوران شاه اسماعیل دوم و سلطان محمد خدابنده بخش چهارم : دوران شاه عباس

  335صفحه
 • ( 0 نظر )
  674صفحه
  تاریخ ارسال : 1396-05-08

  دوران زمامداری شاه اسماعیل و چگونگی به قدرت رسیدن این جوان ستیهنده صفوی مشرب صف شکن همواره مورد توجه وقایع نگاران و مورخان بوده است.خاندان صفوی از زمان شیخ صفی تا ظهور شاه اسماعیل در گذر از آشوب ها، و ستیز با حکومت های منطقه ای توانستند موقعیت خود را نه تنها به عنوان پیشوای دینی،بلکه به عنوان رهبری سیاسی-نظامی تثبیت کنند و در میان توده مردم،مریدانی فداکار...

  674صفحه
 • ( 0 نظر )
  503صفحه
  تاریخ ارسال : 1396-05-08

  فهرست مطالب : ادبیات ضد مسیحی در دوره صفوی 965 علی قلی جدیدالاسلام کشیش پرتغالی مسلمان شده پاره ای مسائل دینی- فرهنگی روزگار صفوی در آثار محمدتقی مجلسی عبدالحی رضوی کاشانی منتقد جامعه دین مدار دوره صفوی جنبش ترجمه متون دینی به پارسی و نقش آن در ترویج تشیع در دوره صفوی توتون و تنباکو در دوره صفوی شیخ لطف الله اصفهانی و رساله اعتکافیه گزارش اندیشه های سیاسی...

  503صفحه
 • ( 0 نظر )
  454صفحه
  تاریخ ارسال : 1396-05-07

  فهرست مطالب : رویارویی فقیهان و صوفیان در دوره صفوی رساله اصول فصول التوضیح رساله در رد جماعت صوفیان تاریخ مسأله غنا در دوره صفوی حمایت فرهنگی و سیاسی ایران در قرن دوازدهم هجری اشاراتی در باب کتاب و کتابخانه در دوره صفوی آگاهی های اجتماعی و تاریخی در آثار سید نعمت الله جزائری اصفهان و ایران دوره اخیر صفوی در نوادر ملاصالح قزوینی نسخه های مهاجر از بلاد...

  454صفحه
 • ( 0 نظر )
  506صفحه
  تاریخ ارسال : 1396-05-07

  فهرست مطالب: دولت صفوی و رسمیت مذهب تشیع در ایران احکام الدینیه فی تکفیر قزلباش ساختار حکومت در ایران صفوی و نقش علما در آن گزیده منابع فکر و فقه سیاسی شیعه در دوره صفوی مشاغل اداری علما در دولت صفوی نماز جمعه در دوره صفوی رساله عبدالحی رضوی در نفی وجوب عینی نماز جمعه امر به معروف و نهی از منکر در دوره صفوی گزارش کتاب تحفه فیروزیه افندی صائب نبریزی و...

  506صفحه
 • ( 0 نظر )
  384صفحه
  تاریخ ارسال : 1396-05-07

  گنجینه «ایران و ایرانیان» برای چاپ نوشته هایی است که شناساننده درست گوشه هایی از تاریخ ایران و زندگی مردم آن در روزارهای پیشین و گویای پیوستگی فرهنگی و حیاتی آن با زمان کنونی باشد. طبعا در این مجموعه مباحث جغرافیائی،سفرنامه ها و معرفی شهرها،خاطرات و سرگذشت مردان نامی، مردم شناسی و قوم شناسی و دیگر زمینه های فرهنگی و بومی کهن جایی درخور دارد. از همبستگی...

  384صفحه
 • ( 0 نظر )
  182صفحه
  تاریخ ارسال : 1396-05-07

  آشنایی با تاریخ به مردم تجربه می دهد و شایستگی پایداری در برابر مشکلات را می بخشد.آشنایی با تاریخ گذشته،خود سبب می شود که در هر حال خطر های ملی و عوامل پایداری در برابر خطر را بشناسد،راز بقای خود را دریابد، سود و زیانش را تشخیص دهد و در نتیجه دوست و دشمن خود را بشناسد و به بیداری ملی برسد. در تاریخ ایران پس از اسلام ظهور سلسله صفویان نقطه عطفی است مهم; پس...

  182صفحه
 • ( 0 نظر )
  215صفحه
  تاریخ ارسال : 1396-05-07

  تاریخ ایران عصر صفوی،ویژگی ها و جذابیت های متنوع و منحصر به فردی دارد که آن را از سایر دوره های تاریخی ایران متمایز و ممتاز می سازد. از این رو به رغم تحقیقات وسیع و تتبعات گسترده ای که از سوی محققان داخلی و خارجی پیرامون تاریخ این دوره انجام گرفته،به جرئت می توان اذعان داشت که گستره و دامنه مطالعات صفوی شناسی در میان ادوار مختلف تاریخ ایران کم نظیر است و...

  215صفحه
 • ( 0 نظر )
  144صفحه
  تاریخ ارسال : 1396-05-07

  مقدمه فصل اول : زمینه ها و شرایط سیاسی پیش از روی کار آمدن شاه اسماعیل فصل دوم : روی کار آمدن شاه اسماعیل صفوی فصل سوم : جنگ چالدران و شاه اسماعیل فهرست اعلام منابع و مآخذ

  144صفحه
 • ( 0 نظر )
  421صفحه
  تاریخ ارسال : 1396-05-07

  هیچ ملتی نمی تواند خود را از گذشته جدا دانسته و تنها در غم حال و نگرانی آینده باشد.اقوام و ملل نیز چون افراد بشر هریک گذشته ای دارند متضمن فرازها و نشیبها و فتحها و شکستها،حوادث مساعد و پیشامدهای ناگوار و جنگها و انقلابات و خلاصه دوران های درخشان ثروت و شکوه یا روزهای تاریک فقر و بدبختی هریک از این حوادث و عوامل در روحیه افراد آن ملت تأثیر شگرفی می گذارد...

  421صفحه