زندگینامه و سفرنامه

زندگی‌نامه

زندگی نامه یا سرگذشت‌نامه یا بیوگرافی سبکی در ادبیات و دیگر رسانه‌ها از جمله فیلم‌های مستند است که مربوط می‌شود به شرح و توصیف رخدادها و روند زندگی یک یا چند نفر. بیشتر زندگینامه‌ها بر پایه یادداشت‌های شخصی افراد ترتیب داده می‌شوند و داستان‌هایی واقعی هستند و نه تخیلی. یک زندگی‌نامه به فهرست کردن اطلاعات در مورد یک شخص مانند زادگاه و زادروز و تاریخ رخدادها محدود نمی‌شود و به توضیح و گاه تحلیل رویدادها می‌پردازد.

سفرنامه‌نویسی

سفرنامه نویسی یکی از سبک‌های ادبی است که در آن شخصی که به سرزمین‌های دیگر سفر کرده، دیده‌ها، شنیده‌ها، تجربیات، رخدادها و احساساتش را درباره آن سرزمین‌ها برای آگاه کردن دیگران در قالب کتابی می‌نویسد.

زندگینامه و سفرنامه 2 کتاب وجود دارد

 • ( 0 نظر )
  243صفحه
  تاریخ ارسال : 1396-06-30

  ای ساربان تندی مکن با کاروان نوشته مصطفی زمانی نیا به روایت جلال آل احمد دانش گاه ها روارد که موقع است در کمبریج حومه غربی بوستون . که مرکز ایالت ماساچوست است خود جزئی از  نیوانگلند صدر اول تاریخ آمریکا و امریکایی جماعت به هاروارد سخت پز می دهد یا به آن سخت حسد می ورزد که بله یکی ازده دانشگاه برتر  از سال 1951 در هر تابستان سمیناری بین المللی برگزار می...

  243صفحه
 • ( 0 نظر )
  125صفحه
  تاریخ ارسال : 1396-06-30

  از سیاحت های جلال در شهر ها و روستا های کشور که در بخشی از آنها که در فاصله سالهای 27 تا 37 و بیشتر پیاده انجام گرفت من در معیتش بودم که بگذریم وی سیاحت هایی نیز در خارج از کشور داشته است که به ترتیب تایخ وقوعشان عبارتند از : سفر به عراق در سال 1321 سفر به فرنگ در سال 1336 سفر به فرنگ در سال1341 سفر به اسرائیل در سال1341 سفر حج در سال 1343 سفر روس در سال...

  125صفحه