دامپزشکی

دامپزشکی

رشته ی دام پزشکی یکی از شاخه های علوم پزشکی است که وظیفه ی درمان بیماری های دامی، پیشگیری از بیماری های مشترک بین انسان و دام یا خاص دام و مطالعه و تامین تغذیه ی مشترک بین دام و انسان را به عهده دارد.یک دامپزشک با تلاش در تامین بهداشت و سلامتی دام، طیور و آبزیان و مبارزه با عوامل بیماری زا، نقش بسزایی در افزایش طول عمر و بهبود سلامت دام ایفا میکند.در واقع هدف اصلی از تامین سلامت و افزایش طول عمر دام ها،افزایش بازدهی تولیدی و تغذیه ای دام است. از زاویه ای دیگر این مسآله را میتوان مدنظر داشت که یک دامپزشک با بیماری های مشترک بین انسان و دام سروکار دارد.بیماری های که چه به صورت مستقیم، از طریق تماس با دام آلوده و چه به صورت غیر مستقیم، از طریق فراورده های دامی سلامت انسان ها را تهدید میکند. یک دامپزشک با تلاش برای درمان این بیماری ها و واکسیناسیون دام ها ، بخش مهمی از سلامت جامعه و ایمنی در کودکان را تامین میکند.

           ارسال مطالب برای بخش مهندسی برق                                                                       درخواست کتاب و مقاله                               

ارسال کتاب , مقاله , جزوه                آشنایی با رشته دامپزشکی                درخواست  کتاب , مقاله , جزوه                     شکایات

دامپزشکی 

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )