پرستاری

پرستاری

لغت پرستار (NURSE) از كلمه لاتين (NUTRIX) به معناي تغذيه گرفته شده است. پرستار يكي از اعضاء كليدي در گروه مراقبت هاي بهداشتي ودرمانیاست و نقش ارزنده او در پذيرش، آماده سازي، مراقبتها و حمايت هاي جسمي و اجتماعي مورد قبول همه و بر هيچ كس پوشيده نيست. در تقسيم بنديهاي آكادميك، امروز ارزش پرستار خوب همطراز يك پزشك خوب قرار مي گيرد. كار يك پزشك خوب موقعي بحد مطلوب مي رسد كه يك پرستار خوب و ورزيده مسئوليت بيمار او را بر عهده داشته باشد.

           ارسال مطالب برای بخش مهندسی برق                                                                               درخواست کتاب و مقاله                             

ارسال کتاب , مقاله , جزوه                      آشنایی با رشته پرستاری                    درخواست  کتاب , مقاله , جزوه                     شکایات

پرستاری 

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )