داروسازی

داروسازی

رشته داروسازی سرحلقه درمان همه بیمارانی است که چشم امید به داروهای مؤثر، کم ضرر و پر اثر دوخته‌اند. ابزار مداوا که دارو بخشی از آن است، نقش خود را به خوبی ایفا می‌کند و رشته داروسازی همان علمی است که در ساخت و تولید دارو و دادن اطلاعات داروئی خدمات ارزنده‌ای را ارائه می‌دهد.داروسازی با علوم زیست‌شناسی ، بیوشیمی و علوم پایه پزشکی ارتباط وسیعی دارد. آموزش دوره دکتری داروسازی در ایران پیوسته است و پس از طی دوره 8 ساله به دانشجویان، درجه دکترای عمومی داروسازی اعطا می‌شود.

           ارسال مطالب برای بخش مهندسی برق                                                                               درخواست کتاب و مقاله                             

ارسال کتاب , مقاله , جزوه                      آشنایی با رشته داروسازی                  درخواست  کتاب , مقاله , جزوه                     شکایات

داروسازی 

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )