لیست کتاب های این انتشارات انتشارات نگارستان کتاب

 • ( 0 نظر )
  637صفحه
  تاریخ ارسال : 1396-01-01

  پرسپولیس، در تمام دوره هخامنشیان یعنی مدت دو قرن و نیم موزه کشورهای امپراطوری ایران بود و هر تحفه کمیاب به آن موزه فرستاده می‌شد تا در آن‌جا محفوظ بماند. شیز هم در دوره چهارصد ساله پادشاهان ساسانی یک مرکز مذهبی و موزه هنری به شمار می‌آمد و پادشاهان و امرای ایران و توانگران مدت چهارصد سال برای شیز وقف می‌کردند و اشیای گرانبهای خود را به آنجا می‌فرستادند...

  637صفحه
 • ( 0 نظر )
  617صفحه
  تاریخ ارسال : 1396-01-01

  انسان وقتی می‌شنود که اسکندر از خزانه کاخ پرسپولیس چه برده مبهوت می‌شود. حتی در این عصر که گوش‌ها عادت به شنیدن کلمات میلیون و بلیون کرده باز شنیدن آنچه از خزانه کاخ پرسپولیس برده شده حیرت آور است. آنقدر طلا در خزانه پرسپولیس بود که بعد از این که اسکندر آن را گشود یک دفعه، دو هزار اسب و قاطر را که بار طلا یعنی مسکوک طلا داشتند، به یونان فرستاد.

  617صفحه
 • ( 0 نظر )
  629صفحه
  تاریخ ارسال : 1396-01-01

  در کنار جاده “میز”های متعدد برای پذیرایی از مسافرین وجود داشت و میز همان است که در زبان انگلیسی نام “این” و در زبان فرانسوی اسم “اوبراژ” را پیدا کرد، یعنی میهمانخانه صحرایی یا روستایی و کلمه میزبان در زبان فارسی یعنی کسی که متصدی یک میز باشد و بعد این کلمه به هر کس که در خانه یا جای دیگر از میهمان پذیرایی می‌کرد، اطلاق گردید و میزهای جاده مزبور تا پایان...

  629صفحه
 • ( 0 نظر )
  653صفحه
  تاریخ ارسال : 1396-01-01

  نخستین دودمان فرمانروا در تاریخ اساطیرى و حماسى ایران زمین «پیشدادیان» بودند. پیشداد به معنى «اولین کسى که قانون آورده است». در شاهنامه فردوسى نخستین پادشاه پیشدادى «گیومرث» (کیومرث) بود که در متون اوستایى و باستانى، نخستین انسان آریایى و اولین فرمانروا بوده و مطابق متون اساطیرى بعد از اسلام نخستین مرد کیومرث و نخستین زن «مردیانه» بود...

  653صفحه