لیست محصولات این تولید کننده انتشارات علمی و فرهنگی

 • ( 0 نظر )
  188صفحه
  تاریخ بروزرسانی : 1396-07-27

  تاریخ مجموعه ای است از حرکتها و تجربیات متراکم بشری،و حرکتها و تجربیات بشری چیزی نیست بجز سرگذشت روزمره انسانها،انسانهایی که با رفتار،افکار،آرزوها،و تخیلات خود به دنیایی که زیستگاه ماست شکل بخشیده اند و می بخشند. آنچه در مجموعه «گردونه تاریخ» می...

  188صفحه
 • ( 0 نظر )
  845صفحه
  تاریخ بروزرسانی : 1396-02-31

  فهرست مطالب: مقدمه مترجم به چاپ دوم مقدمه مترجم به سخنی از مولف مقدمه ای برای بررسی تاریخ ماد فصل اول : عهد جماعت بدوی در سرزمین ماد فصل دوم :دوره تکوین سازمان بنده داری در سرزمین ماد فصل سوم : ماننا و پادشاهی اسکیتها سکایان فصل چهارم : پیدایش...

  845صفحه
 • ( 0 نظر )
  234صفحه
  تاریخ بروزرسانی : 1396-01-20

  در روزگار ساسانیان رقابت میان دو دولت بزرگ ایران و رم شرقی ( بیزانس) به اوج خودرسیدودگرگونیهایی بس بزرگ به همراه آوردکه به انقراض هردودولت انجامید. مسایل اقتصادی , از جمله پیکار برسرابریشم چین موجب بروزجنگهایی شدکه حاصل آن چیزی جز ضعف این دو دولت...

  234صفحه
 • ( 0 نظر )
  267صفحه
  تاریخ بروزرسانی : 1396-01-01

  ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻧﻮﺍﺑﻎ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﻥﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﺰﺭگ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻮﺭﺵ ﺳﺮﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ  ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻰ ﺍﺳﺖ، ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻙ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﺎﺳﺖ ﻭ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮﻯ ﺑﺴﺎﻁ ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭﻯﻫﺎﻯ ﻣﺘﺰﻟﺰﻝ ﺁﻥ ﻋﺼﺮ ﺭﺍ، ﻳﻜﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﻯ، ﺑﺮﭼﻴﺪ ﻭ ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭﻯ ﺁﺭﻳﺎﻳﻰﻧﮋﺍﺩ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺭﺍ...

  267صفحه
 • ( 0 نظر )
  797صفحه
  تاریخ بروزرسانی : 1396-01-01

  هنگامی که در 1725 پیش از میلاد زردشت در چهل و دو سالگی در رصد خانه کنگ دژ در نیمروز در آمدن خورشید را به برج بره رصد کرد و پایه گاهشماری آینده را استوار ساخت و حسابهای گذشته را درست و میزان کرد جهان ایرانی و فرهنگ آن کهنه بود . ایرانیان سراسر جهان...

  797صفحه