حسابداری

حسابداری

 تغييرات سريع جامعه امروزي حسابداري را که در ثبت و تجزيه و تحليل اطلاعات اساسي اقتصادي در موسسات مختلف مورد استفاده مي باشد بسيار پيچيده کرده است  لذا تصميم گيري صحيح و دقيق تر بر مبناي اطلاعات قابل اعتماد بسيار ضروري به نظر مي رسد. بنابراين حسابداري نقش مهمي را در سيستم اقتصادي و اجتماعي هر جامعه ايفاء مي کند. ادامه تحصيل در اين رشته منوط به شرکت در آزمون سراسري (از هر 3 رشته رياضي، تجربي و انساني) و قبولي در آن مي باشد. به دليل طرفداران زياد اين رشته امروزه اکثر واحدهاي دانشگاهي دولتي و آزاد در اکثر شهرهاي کشور به ارائه اين رشته مي پردازند.

           ارسال مطالب برای بخش مهندسی برق                                                                           درخواست کتاب و مقاله                             

ارسال کتاب , مقاله , جزوه                    آشنایی با رشته حسابداری                 درخواست  کتاب , مقاله , جزوه                    شکایات

حسابداری 

( هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد. )